Découverte de nos bureaux d’études automatisme

Automatyzacja, robotyka i IT dla przemysł.

Są to główne tematy, którymi zajmuje się dział automatyzacji inżynieryjnej. Zespół ekspertów może zarządzać Państwa projektem od  stworzenia specyfikacji technicznej do szkoleń pracowników.

Dział Automatyzacji Inżynieryjnej OSE

Od momentu  w którym otrzymamy od Państwa specyfikacje techniczna, Państwa projekt jest studiowany przez dział automatyzacji inżynieryjnej. Dział ten może podjąć współpracę z działem mechanicznym, o ile projekt wymaga jego współudziału. Praca nad projektem rozpoczyna się od analizy funkcjonalnej,  by móc określić kolejne kroki w jego  realizacji. Następnie prace są kontynuowane przy użyciu Grafcets lub innego programu dotyczącego robotyki.

Kiedy pierwsze kroki mamy już za sobą rozpoczyna się etap projektowania i testów. Nasz zespół jest w stanie programować  w najbardziej użytecznych dla Państwa językach , które będą wykorzystywane do pracy z robotami i automatami różnych marek.

Dział automatyzacji inżynieryjnej składa się z 20 osób- kierownika, lidera projektu oraz ekspertów z dziedzin automatyki, robotyki i IT. Często każdy członek zespołu posiada umiejętności z każdej dziedziny wiedzy wykorzystywanej  do realizacji projektu . OSE zwraca szczególną uwagę na posiadanie wszechstronnego zespołu, po to , by móc zapewnić bardzo krótki czas reakcji oraz spełnić jak najwięcej wymagań klientów w zakresie usług i serwisu.

Bureau Etudes Automatisme - Ose, fournisseur de solutions industrielles pour la performance

Projektowanie i produkcja maszyn specjalnych pozwala nam współpracować z wieloma różnymi technologiami. Bardzo istotnym dla nas punktem jest praca zespołowa i burza mózgów przy dobieraniu odpowiedniej technologii, ściśle dopasowanej do konkretnego projektu. Dlatego też dział automatyzacji jest wyposażony w laboratorium, w którym możemy testować nowe technologie, które potem będziemy Państwu proponować, o ile będą idealnie dopasowane do Państwa potrzeb.

Kiedy analizy i programowanie mamy już za sobą , nasi automatycy przeprowadza testy w Państwa fabryce. Zależnie od projektu na tym etapie zespół montażowy może uczestniczyć w testach.Bureau Etudes Automatisme - Ose, fournisseur de solutions industrielles pour la performance

Po odbiorze projektu nasz zespół ponownie uruchomi system w państwa fabryce. Oferujemy również szkolenia dla operatorów oraz techników, po to, by mogli państwo rozpocząć produkcję w jak najlepszych warunkach i z jak najlepsza wiedzą.

Oprócz projektowania nasz zespół może zapewnić wsparcie w zakresie usług przemysłowych, doradztwa inżynieryjnego oraz audytu maszyn.