Innowacja

 

i konkurencyjność w sektorach biznesowych!

Farmaceutyka :

 

W sektorze zdrowotnym i farmaceutycznym, nasze dogłębne doświadczenie i najlepsze metody stosowane w najbardziej wymagających sektorach przemysłu, pozwoliły nam na opracowanie następujących, efektywnych procesów:
– Składanie produktów jednorazowych,
– Sterylne pakowanie produktów, oraz
– Przeprowadzanie inspekcji, sortowanie i kontrolowanie wrażliwych związków i elementów przeznaczonych do użytku.

Zarówno w przypadku kompletnych linii procesowych oraz obsługi jednorazowej, mającej na celu opracowanie procesów względem klienta, nasze działania koncentrują się szczególnie na następujących dziedzinach:

Dystrybucja
Montaż
Inspekcje: sprawdzanie przecieków, geometria i wygląd zewnętrzny
Zarządzanie całkowitą identyfikowalnością
Oznaczanie
Sortowanie
Konsolidacja produktu, pierwsze oraz drugie pakowanie
Paletyzacja

W odpowiedzi na szczególne zastrzeżenia występujące w tych sektorach, dotyczące zwłaszcza higieny i czyszczenia, nasze zasoby są bardzo szczegółowo monitorowane, w celu zapewnienia, iż spełniają wszelkie regulacje mające zastosowanie (FDA, 3A, GMD, itd.). Instalowanie przez nas linie produkcyjne są również projektowane w taki sposób, aby nie posiadały żadnych stref retencyjnych i oferowały łatwy, rozległy dostęp, w celu ułatwienia czyszczenia i dezynfekcji.