Rozwiązanie inżynierii mechanicznej

Niezależnie, w jakiej branży przemysłowej Państwo pracują, mamy wspólny cel: spełnić Państwa oczekiwania pod względem wyników. Przestrzeganie czasu realizacji, jakości i niezawodności, gwarancji dobrego wykonania jest naszym codziennym wyzwaniem.

BE Mécanique

Jak OSE może pomóc?

Od szczegółowej analizy funkcjonalnej do stworzenia szczegółowych rysunków technicznych – nasi technicy i inżynierowie zaprojektują wymagane produkty wraz z procesem ich uprzemysłowienia.

 

 

 

“Założona w Krakowie we września 2016 roku, OSE Service Center może być zawsze blisko swoich klientów.”

Dział inżynierii mechanicznej OSE.

Po otrzymaniu specyfikacji od klienta, nasi menedżerowie dokładnie ją analizują, tworzą plan działania i budżet. Dodatkowo, nasz wydział inżynierii mechanicznej może stworzyć wstępne szkice projektów, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie techniczne dopasowane do potrzeb klienta.

Uruchomienie projektu rozpoczyna się od zatwierdzenia przez klienta oferty technicznej. Potem przystępujemy do przygotowania umowy i przekazanie jej do wszystkich działów, które będą zaangażowane w projekt . Pierwszym podstawowym zadaniem jest określenie
potrzeb klienta i szczegółowe opisanie wymagań technicznych. Często ta szczegółowa analiza funkcjonalna jest omawiana z klientem i służy jako punkt odniesienia do rozpoczęcia realizacji projektu, przez wszystkie jego etapy aż do odbioru końcowego.
Kierownik projektu czuwa nad każdym punktem i nadzoruje zespół stricte dedykowany do poszczególnego projektu.

“Rozwijamy procesy przemysłowe zgodnie z potrzebami klienta.”

Zadania i umiejętności.

BE MécaniqueDział inżynierii mechanicznej  to zespół dwudziestu osób składający się z  z kierowników projektów, inżynierów i projektantów. Poprzez przygotowanie analizy funkcjonalnej, określają oni dokładne działanie maszyn, aby spełnić oczekiwania klientów. Projektowanie 3D,  badania kinematyczne, symulacje, obliczenia, planowanie produkcji, przygotowywanie zestawów montażowych i instrukcji obsługi są to codzienne zadania zespołu, który również blisko współpracuje z działami elektronicznym, automatyzacji, zakupów i wieloma innymi.

Oprogramowanie:

  • Solidworks
  • Draftsight
  • Solidedge
  • Edrawing